Check MK

# vim /etc/services
check_mk    6556/tcp            # check_mk monitoring agent
# vim /etc/inetd.conf
check_mk  stream  tcp  nowait  root  /usr/local/bin/check_mk_agent.openbsd
# cd /usr/local/bin
# curl -o check_mk_agent.openbsd https://monitoring-url/mysite/check_mk/agents/check_mk_agent.openbsd
# chmod 755 check_mk_agent.openbsd
# rcctl enable inetd
# rcctl start inetd